همكاري علمي فرهنگي
یا حی و یا قیوم

برای مشاهده مباحث و اخبار جدید به سایت

www.motaei.ir

مراجعه فرمایید

1395/1/15
(0) نظر
برچسب ها :
همکاری با صنایع ، دانشگاه ها و مراکز آموزشی
ادامه مطلب را ملاحظه فرمایید.

1394/9/12
(0) نظر
برچسب ها :

امروز روز عمل است و حسابي در كار نيست و

فردا روز حساب است و عملي در كار نيست. امام علي(ع)

لطفا بابت مشكلاتي كه براي تان پيش آمده تقاضاي نمره نكنيد.

بيشينه نمرات 4 است. كار اضافي --> نمره اضافي آن هم اگر دكتر رحمتي موافقت كنند.

qn=QUANTITY 20PAGES 4 BOOK 12PAGES ~ 4 PAPER (1)
ql= QUALITY (2)
p=PRESENT BY PPT OR SHORT REPORT (1)

CODE qt ql p
en1-1 1 2 1 ur score  4 91411185
en1-2 ur score  0 91411194
en1-3 ur score  0 91411266
en1-4 1 2 1 ur score  4 91412009
en1-5 1 2 1 ur score  4 91412027
en1-6 1 1.5 1 ur score  3.5 91412036
en1-7 ur score  0 89412433
en1-8 ur score  0 91412117
en1-9 1 2 1 ur score  4 89411196
en1-10 ur score  0 91412198
en1-11 ur score  0 91412216
en1-12 ur score  0 91412297
en1-13 1 1 1 ur score  3 91412306
en1-14 ur score  0 91412369
en1-15 ur score  0 91412387
en1-16 1 2 1 ur score  4 91412396
en1-17 ur score  0 91413031
en1-18 ur score  0 91511257
en1-19 1 1 1 ur score  3 91413049
en1-20 1 1 1 ur score  3 91413085
ur score  0
CODE qt ql p ur score  0
en2-1 ur score  0 90412377
en2-2 ur score  0 90412071
en2-3 1 2 1 ur score  4 92411051
en2-4 ur score  0 90411058
en2-5 1 1 1 ur score  3 92400067
en2-6 ur score  0 92411105
en2-7 1 2 1 ur score  4 90411085
en2-8 ur score  0 92411186
en2-9 1 1 1 ur score  3 90411193
en2-10 ur score  0 88413196
en2-11 ur score  0 90411337
en2-12 ur score  0 90412008
en2-13 ur score  0 90412062
en2-14 ur score  0 92412181
en2-15 1 1 1 ur score  3 92412199
en2-16 ur score  0 90412161
en2-17 1 1 ur score  2 90412251
en2-18 1 2 1 ur score  4 90412332
en2-19 1 2 1 ur score  4 91412414
en2-20 ur score  0 90412539
en2-21 1 1 1 ur score  3 90412404
en2-22 ur score  0 90412413
en2-23 1 1 1 ur score  3 92412487
en2-24 1 1 1 ur score  3 92413032
en2-25 1 1 1 ur score  3 92413041
en2-26 1 2 1 ur score  4 92411357
ur score  0
CODE qt ql p ur score  0
en3-1 1 1.5 1 ur score  3.5 91411005
en3-2 1.5 1.5 0.5 ur score  3.5 89412005
en3-3 ur score  0 91411275
en3-4 ur score  0 91411077
en3-5 ur score  0 91411095
en3-6 ur score  0 91211104
en3-7 1 2 1 ur score  4 91411113
en3-8 1 2 1 ur score  4 91411122
en3-9 ur score  0 91411149
en3-10 ur score  0 90412197
en3-11 1 1 1 ur score  3 90413102
en3-12 ur score  0 91411284
en3-13 ur score  0 91413148
en3-14 1 2 1 ur score  4 91411356
en3-15 ur score  0 91411374
en3-16 1 2 1 ur score  4 91411383
en3-17 1 2 1 ur score  4 91411401
en3-18 ur score  0 89413092
en3-19 1 2 1 ur score  4 91412126
en3-20 1 2 1 ur score  4 90412179
en3-21 1 2 1 ur score 4 92400066
en3-22 ur score  0 90412269
en3-23 ur score  0 91412333
en3-24 ur score  0 91412342
en3-25 1 2 1 ur score  4 91412351
en3-26 1 1.5 ur score  2.5 91412432
en3-27 1 2 1 ur score  4 91413013
en3-28 1 1 1 ur score  3 90412476
en3-29 ur score  0 90412494
en3-30 1 1 1 ur score  3 88411487
1393/3/24
(0) نظر
برچسب ها :
دانشجويان گرامي
لطفا با زدن اينتر جملات را از هم جدا كنيدتا هر جمله انگليسي مقابل ترجمه فارسي آن قرار بگيرد.

1111 يعني  تا اينجا ويرايش شده است و شما مطابق نمونه ويرايش شده كل متن را يك بار ديگر ويرايش(اصلاح) كرده و فابل جديد را ارسال فرماييد.

لطفا ايميل ها را با آخرين ايميلي كه به شما ارسال شده reply كنيد تا سابقه ايميل هاي قبلي را ببينم. 

لطفا فينگليش ايميل نفرستيد-

لطفا مشخصات و بخصوص كد كلاسي (en2-23  يعني گروه 2 شماره 23) در ايميل ها و فايل ترجمه ها قيد شود.

فايل كتاب ها را به دكتر رحمتي تحويل داده ام. 

هر چه زودتر پروژه ها را تحويل دهيد هم شما هم بنده فرصت بيشتري براي بررسي و اصلاح داريم.

در مورد ترجمه ها

لطفا يك فصل از يكي از كتب زير را انتخاب و با ارسال ايميل به mmotaei@gmail.com اعلام كنيد.

پس از تاييد 20 صفحه اول (يا دوم ...) آن را ترجمه و فايلword  را به فرمت زير ارسال كنيد. نيازي به تايپ مجدد نيست.كافي است copy و paste  كرده و كمي آنرا مرتب كنيد.

نيازي به ارسالفايل  pdf كتاب يا ترجمه نيست.

Name:                                 

student No:                                       

your No in the class list:                   

course:                               

email:

Paper title:

En text

TA  editing

Your  translation

Google translation

Paragraph1

سپس با زدن اينتر جملات را از هم جدا كنيد

Paragraph2

Paragraph3

در صورتي كه فصل مربوطه را با دقت بيشتر و بطور كامل ترجمه كنيد، نام شما نيز در كتاب و مقاله مربوطه قيد مي شود. اگر فرصت و علاقه اين كار را داريد و زبانتان هم  نسبتا خوب است اعلام بفرماييد.

لطفا اگر لينك هاي دانلود بهتري سراغ داريد ارسال كنيد.


Elliot-Antenna Theory & Design

http://libgen.org/book/index.php?md5=60E399FE29BF2C7F2C5ECB3A5D1714D9&open=0

selected by

1 صبوحي ميكائيل
2 mahshid.asri
3 سيد سعيد رضوي
4 mahdieh_95
5 amanzade.sahel
6 anoosh.ego
7 mohadeseabdol
8
Amir Amini/Parsa Zhoolideh / Damoon Nazarpour
9 arian_ahmadi72

۱۰masystorm2000

Appendix Atiati Nasr

Stutzman, Antenna theory and design3rded. 2013

http://www.mediafire.com/view/8oh29m2h00ilixo/0470576642.pdf

selected by

0
1 Tahmoures Amiran
2 Amir salahi 
3 mehrasa.ahmadipoor
4 homayoun moradi
5 saforaba
6 alireza.mashaiekhi
7 shabbeh (4)مهبد غفاريen3-
8 barazeshhamid
9 mohamad_bokaei
10 pedram.ghasemigudarzi
11

amir bagheri

12 Kiarash Kanani
13 ehsan pourhosseini
14 Mandana Saebi
15 arta.alikhani
16 p.karamjani
A
B
C
D
E
F
G

Ian B. Darney , Circuit Modeling for Electromagnetic Compatibility  2013

http://libgen.org/book/index.php?md5=56825d848bf35d2daa5478ec99c12168&open=0

 selected by

1 Sayyed mohammad Mortazavi
2 jamshid Naseri
3 Arash Heidary
4 MohadS nadimi
5 hooman aminzadeh 
6 Abbas Masjedi
7 Hamid Barazesh 
8
moh_sal18
9 reza_khatiri

Pawel Bienkowski,Hubert Trzaska , Electromagnetic Measurements in the Near Field [2nd ed.]

http://libgen.org/book/index.php?md5=b5a8a604bd1bce8a835a1bc36f84fb6c&open=0

selected by 

1
2
3 فيروزي امير رضا
4 غايبي ميلاد  EN3-21
5 siavashforootan EN3-19
6 mehrdad_sadaf29473
7 nastaranej
8 sabayousefzadeh
9 saforaba
10 a_mhd_o

Dudley - Mathematical Foundations for Electromagnetic Theory, IEEE Press, 

http://libgen.org/search.php?open=0&req=math+electrom++Dudley&view=simple&column=def&sort=year&sortmode=DESC

1

2

3Arash Hemmati

4

5

Advanced engineering electromagnetics  Constantine A. Balanis. – 2nd ed. 2012
1-10 has been translated before
11 s.mohammadi16
12 ahrabi.elec
13 bitanouparvar
14 mansoureh_mhd

اگر بجاي كتب فوق مي خواهيد ترجمه يا تحقيق ديگري انجام دهيد:

ترجيحا روي موضوعي وقت بگذاريم كه نتيجه مطلوبي داشته باشد. نه اين كه ترجمه اي انجام شود و دور ريخته شود.

لطفا اگر تحقيق يا ترجمه شما مرتبط با  EMC / antenSIGNAL INTEGRITY  نيست در چند جمله توضيح دهيد دليل انتخاب شما چيست؟ آيا نتيجه مطلوبي دارد؟ آيا به سمينار يا پايان نامه شما مرتبط است؟

ترجمه مقاله يا تحقيق در صورتي پذيرفته مي شود كه منجر به يك مقاله ساده شود.

لطفا ادامه مطلب را براي مشاهده ترجمه برخي لغات و قوانين نگارشي ملاحظه فرماييد.

1392/12/14
(0) نظر
برچسب ها :
درس آنتن


1392/12/14
(0) نظر
برچسب ها :
درس EMC

1392/12/14
(0) نظر
برچسب ها :
درس مدار

1392/12/14
(0) نظر
برچسب ها :
مقدمه ی مجموعه 20 جلدی EMC

خدایا  یاریمان کن

      که سازگاری بین قطعات، ما را از سازگاری بین انسانها غافل نکند.

تقدیم به

-        پدر و مادر دلسوز و فداکارمان

-        دانشجویان، پژوهشگران و صنعتگرانی که خالصانه برای سربلندی و پیشرفت ایران اسلامی‌مان تلاش می‌کنند.

همکاری با صنعت و دانشگاه در

تدوین کتاب و مقاله، مشاوره و آموزش،

طراحی و ساخت سیستم­ها بر اساس اصول EMC

www.mota.blogfa.com

319 95 25 0912

مجموعه 20 جلدی

 مهندسی سازگاری الکترومغناطیسی‎ (EMC)

( جلد 15)

تخلیه الکتریسیته ساکن (ESD) خسارت پنهان (بیلیون دلاری) به سیستم­های الکترونیکی

ترجمه و تدوین:

مصطفی مطاعی

مرتضی افتخاری، امیر قلی­زاده

با مقدمه­ای از

           دکتر احمد چلداوی                        دکتر محمد مهدی نایبی

    استاد دانشگاه علم و صنعت ایران                   استاد دانشگاه صنعتی شریف


سرشناسه: مطاعی، مصطفی، 1352.

 عنوان و نام پدیدآور: مهندسی سازگاری الکترومغناطیسی؛ تخلیه الکتریسیته ساکن (ESD) خسارت پنهان بیلیون دلاری به سیستم­های الکترونیکی

 مترجمان: مصطفی مطاعی، مرتضی افتخاری، امیر قلی­زاده.

  مشخصات نشر: تهران: سرونگار، 1393.

   شابک‌جلد: 2-19-6316-600-978  شابک‌دوره: 6-11-6316-600-978   70000ریال

   وضعیت فهرست‌نویسی: فیپا

   یادداشت: عنوان اصلی: Electromagnetic Compatiblity Engineering, C2009

   یادداشت: کتابنامه  

   مندرجات: ج.15. تخلیه الکتریسیته ساکن(ESD)خسارت پنهان بیلیون‌دلاری به سیستم‌های الکترونیکی

   موضوع: مدارهای الکترونیکی- نویز- نوفه       موضوع: سازگاری الکترومغناطیسی

   شناسه افزوده: مطاعی، مصطفی، 1352-، مترجم

   شناسه افزوده: افتخاری، مرتضی، 1365، مترجم 

شناسه افزوده: قلی­زاده ، امیر ، 1361، مترجم 

   رده بندی کنگره: 1392 9م8 الف/5/ 7867 TK     رده بندی دیویی: 38224/621

   شماره کتاب‌شناسی ملی: 3385744

انتشارات سرونگار

تلفن پخش: 15-66566510 (021)  همراه انتشارات: 3491715-0912    

تخلیه الکتریسیته ساکن(ESD)

خسارت پنهان (بیلیون دلاری) به سیستم‌های الکترونیکی - (جلد 15)

مترجمان: مصطفی مطاعی، مرتضی افتخاری، امیر قلی­زاده

چاپ و صحافی: حمزه‌ای

چاپ اول: پاییز 1393

شمارگان: 1000 جلد

قیمت: 70000 ریال

کلیه حقوق چاپ و نشر برای مترجمان محفوظ است.

( تماس با مترجمین:         319 95 25 0912 )


فهرست مطالب

مقدمه دکتر احمد چلداوی............................................................................... 6

مقدمه دکتر محمد مهدی نایبی...................................................................... 8

مقدمه نویسنده............................................................................................. 10

مقدمه مترجمان............................................................................................ 15

15 تخلیه الکتریسیته ساکن........................................................................ 21

15-1 تولید الکتریسیته ساکن..................................................................... 22

15-1-1 باردار شدن القایی................................................................. 26

15-1-2 ذخیره انرژی......................................................................... 27

15-2 مدل بدن انسان................................................................................. 30

15-3 تخلیه الکتریسیته ساکن.................................................................... 33

15-3-1 زمان زوال بار........................................................................ 34

15-4 حفاظت در برابر ESD در طراحی تجهیزات..................................... 37

15-5 جلوگیری از ورود ESD..................................................................... 40

15-5-1 محفظه‌های فلزی.................................................................. 40

15-5-2 اصلاح کابلI/O .................................................................... 46

15-5-3 محفظه‌های عایق شده......................................................... 53

15-5-4 صفحه کلیدها و تابلوهای کنترلی........................................ 58

15-6 مقاوم‌سازی مدارهای حساس.............................................................. 58

15-7 زمین سازی ESD............................................................................ 59

15-8 محصولات زمین نشده ....................................................................... 60

15-9 اختلال در اثر میدان القایی................................................................ 62

15-9-1 پیوند القایی .......................................................................... 62

15-9-2 پیوند خازنی......................................................................... 63

15-10 طراحی نرم‌افزار مقاوم در برابر پالس‌های گذرا................................. 64

15-10-1 آشکارسازی خطا در جریان برنامه..................................... 65

15-10-2 آشکارسازی خطاهایI/O .................................................. 68

15-10-3 آشکارسازی خطاهای حافظه داده...................................... 69

15-11 پنجره‌های زمان............................................................................... 72

خلاصه­ای از الزامات نظارتی

پرسش‌ها

مباحثه ........................................................................................................... 76

مراجع............................................................................................................ 78


بسم الله الرحمن الرحیم

هست کلید در گنج حکیم

مقدمه دکتر احمد چلداوی

استاد دانشگاه علم و صنعت ایران

علم عزت می بخشد، علم اقتدار است.           

مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای

سپاس خالقی را سزد که نور ایمان و ولایت رسول اکرم و خاندان پاکش علیهم افضل صلوات المصلین را در دل­های ما به امانت سپرد.

سپاس خدای را که بر ما منت نهاد و ما را در برهه­ای از زمان خلق کرد که می­توانیم در پرتو نظام مقدس جمهوری اسلامی به اعتلای دین او و نام مبارک امام زمان روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء خدمتی ولو ناچیز بکنیم.

افتخار ما این است که در قرآن ما عظمت جایگاه عالم با جملاتی مثل:

یرْفَعِ اللَّهُ الَّذینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ الَّذینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبیرٌ

(11مجادله)

"خدا مقام اهل ایمان و دانشمندان شما را (در دو جهان) رفیع گرداند، و خدا به هر چه کنید آگاه است."

به روشنی تبیین شده است.

در این راستا یکی از وظائف مهم ما بدست آوردن منشاء علوم و ایجاد تحول بنیادین در آن با استناد به جهان بینی الهی و استفاده از آن برای آسایش و رستگاری بشریت و رفع ستم ها و تبعیض‌ها در عرصه بین الملل است.

در همین راستا رهبر معظم انقلاب حضرت امام خامنه­ای می­فرمایند" خود علم ارزش است. این ارزش را کسانی می توانند به ضد ارزش تبدیل کنند که از آن علیه منافع بشریت استفاده کنند، اما خود دانش یک ارزش است، در این شک نکنید. به برکت دانش معرفت خدا هم آسان می شود."

بنابراین با الهام از آموزه­های این دین بزرگ، فرهیختگان جامعه و به ویژه ما دانشگاهیان باید اولا خودمان به این باور برسیم که "ما می­توانیم" ، ثانیا باید این را به همه اقشار جامعه بباورانیم. تا خود به این باور قلبی نرسیم قادر به باوراندن آن به دیگران نیستیم.

یکی از تلاش های مقدس در این زمینه تلاش برای ترجمه دانش و اندوخته­های دیگران از زبان اصلی به زبان فارسی برای استفاده بهتر دانش­پژوهان است. کتاب حاضر حاصل یکی از همین تلاش هاست که به­خوبی و زیبایی توسط جناب آقای مهندس مطاعی که خود متخصص در زمینه سازگاری الکترومغناطیسی هستند، به زبان روان فارسی ترجمه شده است. به دلیل احاطه و تخصص مترجم، ترجمه متن از حالت تحت اللفظی خارج شده و به جملاتی با محتوای قوی تبدیل شده است. به نوبه خودم از تلاش­های این متخصص متعهد و همکاران ایشان کمال تشکر و قدردانی را می­نمایم و امیدوارم در عرصه­های مشابه موفق باشند.


به نام خدا

مقدمهدکتر محمد مهدی نایبی

    استاد دانشگاه صنعتی شریف

در شرایط کنونی که انواع و اقسام وسایل الکترونیکی در محیط کوچکی کنار هم کار می­کنند به­سادگی می­توانند روی یکدیگر ایجاد تداخل نمایند. اگر مداری بدون علم به روش­های سازگاری الکترومغناطیسی طراحی شود نمی­تواند در محیط­های واقعی و صنعتی درست کار کند. بارها شاهد این بوده­ام که مهندسان فارغ التحصیل دانشگاه، مداری ساخته­اند که در محیط آزمایشگاهی کار می­کند ولی در محیط صنعتی رفتارهای عجیب و غریب از خود بروز می دهد. جای تاسف است که مهارت‌های کاربردی، از جمله این علم مهم، در دانشگاه‌های کشورمان کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در حالی که بدون دانستن اصول سازگاری الکترومغناطیسی معمولا نمی­توان یک مدار کارا و عملی ساخت.

علی­رغم این که معروف شده که مهندسانEMC  در نشر این علم بخیلند و این فوت­های کوزه­گری را کمتر آموزش می دهند، کتب متعددی در این زمینه در جهان به چاپ رسیده است که بعضاً به عنوان مرجع درسی در برخی دانشگاه­های جهان نیز مورد استفاده­اند ولی برخی از این کتب بیش از اندازه تئوری بوده و فاقد نکات کاربردی بوده و برخی نیز در عین بیان نکات کاربردی فاقد استدلال­های روشن علمی هستند. کتاب اوت تعادل دلپذیری در پرداختن به هر دو جنبه نظری و عملی این علم به کار بسته است. سال‌ها، قبل از این که این جانب تدریس این درس را در دانشگاه صنعتی شریف آغاز کنم، یعنی زمانی که خودم تازه لیسانس مهندسی الکترونیک را گرفته بودم و مرتب با مشکلات مربوط به تداخل در کارهای عملی مواجه می‌شدم، کتاب "تکنیک‌های کاهش نویز در سیستم‌های الکترونیکی" که ترجمه ویرایش اول کتاب اوت بود به دستم رسید و افقی جدید بر من گشود و راه حل مشکلات را نشانم داد؛ لذا بعدا وقتی تدریس در دانشگاه را آغاز کردم لازم دیدم چنین درسی در میان دروس مهندسی برق ارائه شود.

اکنون جای بسی تشکر است که جناب آقای مهندس مطاعی و همکارانشان نسبت به ترجمه ویرایش سوم کتاب بی‌نظیر آقای اوت که تغییرات اساسی نسبت به دو ویرایش قبلی دارد به زبان فارسی همت گماشته اند. این جانب تمامی مشتاقان الکترونیک را به مطالعه این مجموعه ترغیب می­نمایم.


مقدمه نویسنده

مهندسی سازگاری الکترومغناطیسی چاپ سوم کتاب قبلی­ام با نام تکنیک‌های کاهش نویز در سیستم­های الکترونیکی ‏­است که به­نظر می­رسد نام­گذاری مناسب­تری باشد. 9 فصل از 12 فصل کاملا بازنویسی شده­اند. علاوه بر این، 6 فصل جدید به ‏همراه 2 پیوست جدید با بیش از 600 صفحه اضافه شده­ و تغییراتی شامل 342 شکل جدید اعمال شده است. ‏بیشتر این تغییرات مربوط به کاربردهای عملی نظریه مهندسی سازگاری الکترومغناطیسی هستند که بر اساس تجربیاتم در ‏مشاوره­های ‏EMC‏ و ارائه همایش­های آموزشی در بیش از 20 سال گذشته حاصل شده­اند. ‏

بعضی از مشکلاتی که مهندسان طراح با آن مواجه شده­اند باعث شده است که مباحث سازگاری الکترومغناطیسی و تطابق با ‏مقررات تنظیمی با اهمیت شوند. بیشتر مهندسان برای کنترل این مشکلات بخوبی آماده نشده­اند، زیرا این موضوعات در ‏دانشکده­های مهندسی تدریس نمی­شوند. رفع مشکلاتEMC ‎‏ غالبا توسط آزمایش و خطا که با درک کمی از نظریه­ها همراه ‏است صورت می­گیرند. چنین تلاش­هایی زمان­بر بوده و اغلب، راه­حل­های خیلی خوبی نیستند. این وضعیت مایه‌ تاسف‌ است، زیرا ‏بیشتر اصول مورد نیاز ساده هستند و می­توانند توسط فیزیک مقدماتی توضیح داده شوند. هدف این کتاب اصلاح این وضعیت ‏است.‏

این کتاب در مرحله اول برای مهندسانی است که با طراحی تجهیزات یا سیستم­های الکترونیکی سروکار دارند و با مباحث ‏EMC‏ و تطابق­های مقرراتی روبرو هستند. این کتاب جنبه­های کاری مهندسی سازگاری الکترومغناطیسی شامل ایمنی و انتشار ‏را در بر می­گیرد. مفاهیم مطرح شده در این کتاب برای هر دو مدارات آنالوگ و دیجیتال با فرکانس­های کمتر از فرکانس­های ‏صوتی تا ‏GHz ‎‏ کاربرد دارند. تاکید ما بر طراحی­های ‏EMC‏ به­صرفه با کمترین پیچیدگی­های ریاضیات است. خواننده بهتر است ‏دانش لازم برای طراحی تجهیزات الکترونیکی سازگار با محیط الکترومغناطیسی را کسب کرده و از آیین­نامه­های ‏EMC‏ ملی و ‏بین­کشوری پیروی کند.  ‏

این کتاب به گونه­ای نوشته شده­ است که به­راحتی به­عنوان یک کتاب درسی برای دانشجویان سال­های آخر کارشناسی و نیز ‏دانشجویان کارشناسی ارشد استفاده شود. برای این منظور، این کتاب 251 مسئله برای دانشجویان دارد که جواب­های آن­ها در پیوست ‏"ه"‏ ‏آمده ­است.‏

کتاب به دو بخش تقسیم شده ­است: بخش اول، از فصل­های 1 تا 10 در مورد نظریه ‏EMC‏ بوده و بخش دوم، از فصل 11 تا 18 شامل کاربردهای ‏EMC‏ است. علاوه بر این، کتاب دارای 6 پیوست با اطلاعات تکمیلی است.‏ سازمان­بندی کتاب بصورت زیر است: ‏

فصل 1 مقدمه­ای بر­ سازگاری الکترومغناطیسی را بیان کرده و مقررات ‏EMC‏ ملی و بین کشوری را پوشش می­دهد. که شامل ‏مقررات اتحادیه اروپا، ‏FCC‏ و نظامی ایالات متحده هستند.‏‎ ‎فصل 2 پیوند میدان­های الکتریکی و مغناطیسی و هم­شنوایی بین ‏کابل­ها و همین­طور زمین­سازی و پوشش­ کابل­ها را در بر دارد.‏‎ ‎‏ فصل 3 شامل زمین­سازی ایمنی، تغذیه، سیگنال و سخت افزار (سیستم­ها) می­شود.

متعادل­سازی و صافی­سازی و همین­طور پیوندزدایی تقویت‌کننده‌های تفاضلی و مدارات آنالوگ فرکانس کم در فصل 4 بحث ‏شده­اند. فصل 5 در مورد قطعات غیرفعال بوده و مشخصه­های غیرآرمانی قطعاتی که بر کارکرد‏شان موثر است را شامل می­شود. ‏علاوه بر مقاومت­ها، خازن­ها و القاگرها و مهره­های فریت، هادی­ها و خطوط انتقال نیز بیان شده­اند. فصل 6 تحلیل کارایی پوشش ‏ورقه­های فلزی، همین‌طور پوشش­های هادی در پلاستیک و تاثیر شکاف­ها بر کارایی پوشش را با جزئیات بیشتر بیان می­کند.‏

فصل 7 محافظت از کنتاکت­های رله­ها و کلید­ها را شامل می­شود. فصل­های 8 و 9 منابع نویز داخلی در عناصر و قطعات فعال را ‏بررسی می­کنند. فصل 8 منابع نویز داخلی مانند نویز ضربه­ای و حرارتی را شامل ­شده و فصل 9 منابع نویز در قطعات فعال را بحث ‏می­کند.‏

فصل­های 10 و 11 و 12 مباحث سازگاری الکترومغناطیسی در مدارهای دیجیتال را شامل می­شوند. فصل10 زمین­سازی مدارات ‏دیجیتال شامل امپدانس صفحه زمین را بررسی کرده و بحثی در مورد چگونگی جاری شدن جریان­های منطق دیجیتال ارائه می­کند. ‏

فصل 11 در مورد توزیع و پیوندزدایی تغذیه مدار دیجیتال است و فصل 12 سازوکارهای تشعشعی مدارات دیجیتال را در هر دو ‏مد مشترک و تفاضلی را شامل می‌شود.‏

فصل 13 انتشارات هدایتی در خطوط تغذیه جریان متناوب جریان‎(ac) ‎‏، جریان مستقیم‎(dc) ‎‏ و همین­طور مباحث ‏EMC‏ در منابع ‏تغذیه کلیدزنی و راه‌اندازهای موتوری با سرعت متغیر را توضیح می­دهد. فصل 14 ایمنی گذرا و فرکانس رادیویی ‏RF)‎‏) و همین­طور ‏محیط الکترومغناطیسی را بحث می­کند. فصل 15 محافظت در برابر تخلیه الکتریسیته ساکن در طراحی محصولات الکترونیکی را ‏شامل می­شود. این فصل بر اهمیت یک روی­کرد سه­جانبه شامل طراحی نرم­افزاری، الکتریکی و مکانیکی تاکید دارد.‏

فصل 16 طرح­بندی برد مدار چاپی و انباشت لایه­ها را شامل می­شود که اغلب بحث نمی­شوند. فصل 17 مسئله مشکل بخش­بندی، زمین­سازی و طرح­بندی بردهای مدار چاپی سیگنال ترکیبی را ارائه می­کند.‏

فصل پایانی (فصل 18)، اندازه­گیری­های پیش­تطابق ‏EMC‏ را بیان می­کند. این اندازه­گیری­ها می­توانند در آزمایشگاه توسعه ‏محصول، با استفاده از تجهیزات آزمون ارزان و ساده که به کارکرد ‏EMC‏ محصول وابسته هستند، انجام شوند. ‏

در انتهای هر فصل، خلاصه­ای از نکات مهم بحث شده و همین­طور مسائل زیادی برای کمک به خواننده بیان شده­ است. برای ‏تکمیل موضوعات مورد بحث، به هر فصل یک بخش مرجع و بخش مراجع‏ بیشتر اضافه شده است.‏

اطلاعات تکمیلی­تر در 6 پیوست بیان شده­اند. پیوست الف در مورد دسیبل است. پیوست ب، 10 روش بهینه برای بیشینه کردن ‏انتشار از محصول را شامل می‌شود. پیوست ج معادلاتی برای بازتاب­های چندگانه میدان مغناطیسی در پوشش­های نازک را استخراج می­کند.‏ پیوست د با عنوان دوقطبی­ برای افراد مبتدی، بحث ساده و مفهومی از چگونگی کارکرد یک آنتن دوقطبی است. اگر محصولی ‏انرژی الکترومغناطیسی را تشعشع یا دریافت کند، آنتن است. بنابراین، درکی از نظریه آنتن پایه برای همه مهندسان، به­ویژه ‏مهندسان ‏EMC‏ سودمند خواهد بود.‏ پیوست ‏"و"‏ نظریه مهم اندوکتانس جزیی که بخوبی درک نشده است را شرح می­دهد و پیوست "ه" جواب­های مسائل انتهای هر ‏فصل را بیان می­کند. ‏

جا دارد در این­جا از همه کسانی که با وقت گذاشتن جهت ارائه نظرات در کتاب فنون کاهش نویز در سیستم­های الکترونیکی به من ‏کمک کردند و همه آنهایی که من را در نوشتن کتاب مهندسی سازگاری الکترومغناطیسی تشویق کردند تشکر و قدردانی کنم. ‏به‌ویژه، از جان سلی، باب جرمن، دکتر کلایتون پاول، مارک استفکا و جیم براون برای مرور عمیق بخش­های اصلی کتاب و ‏همین­طور برای تشویق­های آنها و بحث­های مفیدی که در مورد موضوعات ‏EMC‏ داشتیم، قدردانی کنم. ‏ مهندسی سازگاری الکترومغناطیسی بخاطر آنها کتاب بهتری شده است.‏

بخش­هایی از کتاب در کلاس سازگاری الکترومغناطیسی توسط مارک استفکا در دانشگاه میشیگان- داربون در نیم­ سال­های 2007 ‏و 2008 تدریس شد. تشکر قلبی­ام را نثار دانشجویانی می­کنم که در آن دو کلاس با تعداد زیادی از نظرات و پیشنهادات (که بسیاری از آنها به این کتاب اضافه شد) من را ‏یاری کردند؛ به ویژه پیشنهاداتی که در مورد اضافه کردن مسائل به کتاب بیان داشتند. ‏من همچنین مایلم از جیمز استایلز قدردانی ­کنم. مارک استفکا و من اغلب نکات سودمند ایشان را تایید می­کردیم.‏

در پایان، از همه همکارانی که زمان گذاشتند و بخش­های مختلف این کتاب را مرور کرده و نظرات و پیشنهادات سودمندی ‏داشتند، سپاس­گزاری می­کنم.‏

اطلاعات فنی بیشتر، اطلاعات به روز شده در مورد مقررات ‏EMC، همین‌طور غلط نامه در تارگاه ‏www.hottconsultants.com‏ موجود است. ‏

Livingston, New Jersey                       ‎

HENRY W. OTT, January 2009‎


به نام خدا

مقدمه مترجمان

بارهای الکتریکی ساکن باعث ایجاد میدان الکتریکی ساکن می‌شوند،‏ حرکت یکنواخت بارها (جریان الکتریکی ثابت)، میدان مغناطیسی ساکن ایجاد می‌کند و حرکت شتاب­دار بارها (جریان الکتریکی متغیر) موجب میدان­های الکترومغناطیسی ‌شده که در شرایط خاصی می­توانند مانند یک آنتن خوب تشعشع ‌کنند. بر اساس نظریه الکترومغناطیس، میدان‌های الکترومغناطیسی، ولتاژها یا جریان‌هایی را در مدارات القا می‌کنند و برعکس، ولتاژها و جریان‌ها می‌توانند میدان‌های الکترومغناطیسی در اطراف خود ایجاد کنند. از طرفی، نویز، یک جریان، ولتاژ یا میدان‌ الکترومغناطیسی ناخواسته است. بنابراین کاهش نویز، در واقع کاهش میدان‌های الکترومغناطیسی یا ولتاژها و جریان‌های مزاحم در سیستم‌ها است.

امروزه کلیه این مباحث با عنوان سازگاری الکترومغناطیسی[1] مطرح هستند. برای این منظور قبلاً از عبارات تداخلالکترومغناطیسی[2]یا تداخلفرکانسرادیویی[3] استفاده می‌شد؛ ولی امروزه از واژه مثبت سازگاری به­جای تداخل استفاده می‌شود.

اهمیت موضوع EMC در سه دهه اخیر رشد چشم­گیری داشته است. برای پی­بردن به اهمیت موضوع EMC کافی است به این نکته اشاره کرد که

در اغلب کشور‌های دنیا اگر یک محصول برقی (حتی یک اسباب‌بازی‌ الکترونیکی)، استاندارد ‏EMC‏ نداشته باشد، ‏اجازه فروش نخواهد داشت؛ هر چند پیشرفته­ترین روش­های طراحی در آن به کار رفته باشد. از دلایل دیگر اهمیت موضوع EMC، گزارش­های بسیاری در مورد حوادث ناشی از عدم رعایت اصول EMC است:

سقوط هواپیماهای نظامی به علت عدم رعایت اصول EMC

سال

هواپیمای نظامی

علت حادثه

1944

B29

تشعشع و هدایت از کابل تغذیه به تجهیزات مخابراتی HF و VHF

1947

B50

ضعف اتصالات و زمین

1950

B37، C97

نویز گذرگاه تغذیه‌ی DC

1954

B52

تداخل از رادار به تجهیزات مخابراتی

حوادث ناشی از تخلیه الکتریسیته ساکن (یکی از مباحث EMC)

سالانه بیلیون‌ها دلار به علت خسارت ناشی از تخلیه الکتریسیته ساکن ESD هدر می­رود.

حدود60% خرابی قطعات الکترونیکی ناشی از ESD است.

176 مورد آتش سوزی ناشی از ESD در پمپ بنزین­های چند شهر در آمریکا (1992-2010)

حوادث بسیاری از قبیل آتش­سوزی، سقوط یا اختلال در هواپیما، موشک، خودرو،.... ناشی از ‏ESD‏.‏

متاسفانه برخی از مدیران صنایع، EMC را جدی نمی­گیرند و اغلب این عقیده را دارند که تاکنون محصولات­مان آزمون­های کارکردی را با موفقیت گذرانده و بنابراین نیازی به پرداختن به مقوله EMC نداریم! این عقیده را می­توان با سوالات زیر پاسخ داد:

  • آیا ما هم باید شکست­های پیش آمده را تجربه کنیم؟
  • آیا هواپیماهای نظامی که به علت عدم رعایت الزامات ‏EMC‏ سقوط کرده­اند، قبلاً آزمون­های پروازی موفق ‏نداشته­اند؟ ‏
  • ‏آیا با چند آزمون موفق در زمان صلح (یعنی زمانی که هیچ تهدید الکترومغناطیسی مطرح نیست) می­توان نتیجه گرفت ‏که هواپیما، پرتابه یا سیستم مورد نظر در برابر تهدیدات الکترومغناطیسی مقاوم است؟ ‏
  • ‏آیا جهت جلوگیری از تکرار حوادثی که اشاره شد، نباید اقداماتی صورت پذیرد؟
  • ‏آیا کارکرد محصولات در شرایط عادی کافی است و ایمنی، قابلیت اطمینان و نرخ خرابی مهم نیستند؟
  • چرا آزمون­های محیطی مانند دما و رطوبت را بدون شک می­پذیریم ولی در آزمون­های EMC ....؟

آری، یک نویز ساده گاهی با ایجاد بازخورد مثبت می‌تواند همانند یک گلوله بهمنی، بسیار مخرب باشد. به همین دلیل است که از بیش از 50 سال قبل شرکت‌ها و مؤسساتی در اغلب کشورها تأسیس شده‌ و به مشاوره، آموزش و ارائه تجهیزات در خصوص EMC می‌پردازند.

امروزه در اغلب کشور‌ها موضوع EMC به یک فرهنگ عمومی تبدیل شده و حتی در این خصوص فیلم و کارتون‌هایی می‌سازند که کودکان و نوجوانان و عموم جامعه را با ضررهای تشعشعات الکترومغناطیسی بر انسان­ها، محیط زیست و ابزارهای الکترونیکی آشنا سازند؛ لذا جا دارد که مراکز صنعتی و تحقیقاتی ما به­ ویژه مراکز حساس و حیاتی مانند تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی، صنایع نظامی، شرکت‌های حمل و نقل، نفت و گاز، ارتباطات،... این موضوع را با جدیت بیشتر دنبال کنند تا شاهد خسارت‌های جانی و مالی هنگفت نشویم.

یکی از افراد پیش­رو در این خصوص آقای هنری اوت است که با انتشار کتاب و مقاله و ارائه همایش‌های آموزشی EMC توجه بسیاری را به خود جلب کرده است.

 آقای اوت کتاب معروفش را در سال 1976 با عنوان

 Noise Reduction Techniques in Electronic Systems

منتشر کرد. این کتاب، حاصل کارگاه‌های آموزشی آقای اوت در آزمایشگاه‌های بل بوده و از لحاظ نکات کاری حائز اهمیت است. تارگاه آمازون، این کتاب را پرفروش‌ترین کتاب در این خصوص معرفی کرده و در برخی از تارگاه‌ها از آن به کتاب مقدس در زمینه EMC یاد شده است. استانداردها، کتاب­ها و مقالات بسیاری به این کتاب به عنوان مرجع اشاره کرده­اند. این کتاب به چندین زبان زنده دنیا ترجمه شده است.

به علت استقبال بی­نظیر از این کتاب، آقای اوت ویرایش دوم آن را با حدود 40% افزایش مباحث (فصل10: نویز مدار دیجیتال و طرح‌بندی، فصل 11: تشعشع مدارات دیجیتال، فصل 12: تخلیه الکتریسیته ساکن و پیوست“ﻫ” رویه‌های آزمون سازگاری الکترومغناطیسی) در سال 1988 منتشر کرد. این کتاب توسط بنده و همکاران ترجمه شد و در سال 1389 توسط انتشارات دیباگران تهران به چاپ رسید که مورد استقبال خوبی توسط اساتید دانشگاه­ها و کارشناسان صنایع واقع شده و هم­اکنون در حال چاپ مجدد است.

هنگام ترجمه ویرایش دوم کتاب با ابهاماتی مواجه شدیم که با برخی اساتید و ﻫمچنین آقای اوت در میان گذاشتیم و پس از کسب راهنمایی­های ایشان، نتیجه مربوطه را در کتاب اعمال کردیم. همچنین برخی نکات را که جنبه اجرایی و نظارتی دارند را پررنگ کرده­ایم تا طراحانی که فرصت تحلیل مباحث را ندارند بتوانند سریع­تر این نکات را بیابند و در طراحی­هایشان بکار گیرند.

تقریبا هم­زمان با چاپ ترجمه ویرایش دوم کتاب، آقای اوت با ارسال رایانامه­ای به ما خبر چاپ ویرایش سوم کتابش را البته با عنوان جدید مهندسی سازگاری الکترومغناطیسی اطلاع دادند. این کتاب را به سرعت خریداری و با تعدادی از دانشجویان و کارشناسان اقدام به ترجمه آن کردیم. این کار حدود 3 سال طول کشید و هم­اکنون آماده چاپ است.

علت طولانی شدن ترجمه­ها این بوده که هدف، ارائه­ی یک ترجمه تحت­الفظی نبوده و بعضا برای درک مفهوم یک جمله ساعت­ها به بحث و تبادل نظر می­پرداختیم و گاهی به چند دانشگاه یا مرکز علمی مراجعه می­کردیم تا با مباحثه بیشتر با اساتید بتوانیم نه تنها یک کتاب با ترجمه خوب ارائه کنیم بلکه بتوانیم در مشاوره­ها و دوره­های آموزشی EMC که غالباً بر اساس همین کتاب­ (و همچنین چند مرجع دیگر که ترجمه­ی آنها را هم­زمان شروع کرده­ایم) ارائه می­کنیم، پاسخ­گوی نیاز صنایع و مهندسان طراح باشیم.

چون ترجمه این کتاب بیش از 1000 صفحه شد، لذا تصمیم گرفتیم تا هر فصل آن در قالب یک کتابچه کوچک چاپ کنیم تا علاوه بر کاهش هزینه­ها، هر شخصی با توجه به موضوع مورد نظر کتابچه مربوطه را تهیه کند. کتابچه­های 1 تا 18 متناظر با فصل­های 1 تا 18 کتاب بوده و کتابچه­های 19 و 20 متناظر با پیوست­های "د" و "و" هستند.

در ویرایش دوم کتاب بیشتر به مشکلات نویز مدارات کاری با فرکانس کم تا متوسط (فرکانس‌‌های صوتی تا VHF) تأکید شده است، زیرا در این خصوص مباحث مستند کمتری وجود دارد. در ویرایش سوم حدود 50% به آن مباحث اضافه شده که در مقدمه نویسنده مشخص شده­اند.

این مجموعه 20 جلدی مهندسی سازگاری الکترومغناطیسی ‎ (EMC)‎برای دانشجویان کلیه گرایش‌های برق (چرا که نویز در همه سیستم‌های الکترونیک، مخابرات، قدرت، کنترل، مهندسی پزشکی و کامپیوتر مؤثر است) به­ویژه جهت دروس EMC، یکپارچگی سیگنال، طراحی مدارات آنالوگ و دیجیتال (کم‌نویز)، طراحی مدارات فرکانس زیاد، طراحی منابع کلیدزنی و... مفید است. همچنین طراحان و تعمیرکاران سیستم‌های الکترونیکی برای رفع مشکل نویز سیستم‌هایشان و نیز جهت رعایت یا دریافت استانداردهای EMC، مخاطب این کتاب­ها هستند.

بسیار خرسند خواهیم شد، اگر نظرات، پیشنهادات و اشکالات این کتاب را برای ما ارسال کنید (mmotaei@gmail.com). همچنین جهت اطلاع از اصلاحات کتاب، دوره­های آموزشی و اخبار و اطلاعات جدید در این خصوص می‌توانید به تارگاه www.mota.blogfa.com مراجعه فرمایید. در این جا فرصت را غنیمت شمرده و از کلیه دانشجویان و کارشناسانی که مایلند درخصوص EMC، کتاب، مقاله یا پایان‌نامه ارائه کنند دعوت به همکاری کنیم. باعث افتخار است اگر بتوانیم همکاری مفید و موثری داشته باشیم.

تخلیه الکتریسیته ساکن (ESD)- جلد 15 از این مجموعه 20 جلدی- از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. مقالات و گزارشات متعددی با موضوع تلفات جانی و خسارت­های پنهان بیلیون دلاری به سیستم­های الکترونیکی و انفجاری ناشی از تخلیه الکتریسیته ساکن منتشر شده است. به­ویژه در سیستم­های دیجیتال تاکید می­شود که مراقب باشید مدارتان به علت یک نویز ناشی از ESD یا سایر پالس‌های گذرا، به طور ناخواسته فرمانی را صادر نکند. گاهی یک فرمان ناخواسته مانند فرمان شلیک یک موشک یا فرمان فعال شدن کیسه هوای خودرو،... می­تواند فاجعه جانی و مالی جبران­ناپذیری به بار آورد. بنابراین دست­کمی از اطلاعات درخصوص ESD و راه­کارهای محافظت در برابر آن برای همه طراحان سیستم­های الکترونیکی و مواد سوختی و قابل اشتعال یا انفجاری ضروری است.

در پایان لازم است از اساتید گرامی جناب آقای دکتر احمد چلداوی و جناب آقای دکتر محمد مهدی نایبی به خاطر راهنمایی‌ها و تشویق­هایشان، از مدیر محترم انتشارات سرونگار جناب آقای سید مهرداد عمادی و همکاران ایشان، از اساتید و دانشجویان مرکز تحقیقات آفاق دانشگاه علم و صنعت و پژوهشکده فن­آوری مخابرات و الکترومغناطیس کاربردی دانشگاه امیرکبیر به­خاطر بحث­های علمی مفیدی که داشته­ایم، کمال تشکر و قدردانی را به­عمل آوریم.

مصطفی مطاعی

و همکاران[1] EMC: ElectroMagnetic Compatibility

[2] EMI: ElectroMagnetic Interference

[3] RFI: Radio Frequency Interference 

1392/11/16
(0) نظر
برچسب ها :
X